Lò xo đóng khoảng

Lò xo đóng khoảng
Code : 135
Status : 100%
Views : 744
Price : Call
Quantity :

Description

Lò xo đóng khoảng

Size: 6mm, 9mm, 12mm
Quy cách: 10 cái/ Gói

Sử dụng lò xo đóng khoảng:
- Cung cấp lực tóii ưu để di chuyển răng
- Giảm thời gian điều trị
Kết quả cuối cùng: răng được làm thẳng hàng và dựng thẳng với các chân răng song song nhau, nghĩa là việc di chuyển răng luôn phải yêu cầu tịnh tiến cả khối răng và chân răng

Related ProductCAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸWELCH ALLYNDRAGERLaerdalÁO CHÌ - MỸAllstar orthodonticsNỘI THẤT BỆNH VIỆNvikomedvotemboston scientificmasimozollfernoagfa HealthcareGE HealthcareGE HEALTH CAREomron7omron6omron5omron4omron3omron2omron1omronLogo đối tác 24Logo đối tác 23Logo đối tác 22Logo đối tác 21Logo đối tác 20Logo đối tác 19Logo đối tác 18Logo đối tác 17Logo đối tác 16Logo đối tác 15Logo đối tác 14Logo đối tác 13
CAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸWELCH ALLYNDRAGERLaerdalÁO CHÌ - MỸAllstar orthodonticsNỘI THẤT BỆNH VIỆNvikomedvotemboston scientificmasimozollfernoagfa HealthcareGE HealthcareGE HEALTH CAREomron7omron6omron5omron4omron3omron2omron1omronLogo đối tác 24Logo đối tác 23Logo đối tác 22Logo đối tác 21Logo đối tác 20Logo đối tác 19Logo đối tác 18Logo đối tác 17Logo đối tác 16Logo đối tác 15Logo đối tác 14Logo đối tác 13
 
 
 
GE Healthcare