Vỉ so màu răng VITA Toothguide 3D-MASTER

Vỉ so màu răng VITA Toothguide 3D-MASTER
Code : 175
Status : 100%
Xuất xứ : Đức
Views : 773
Price : Call
Quantity :

Description

Vỉ so màu răng VITA Toothguide 3D-MASTER

Vỉ so màu răng VITA là một dòng sứ nổi tiếng với màu sắc trong, đẹp, trung thực, sáng bóng tự nhiên.
Được thiết kế và sắp xếp mang tính hệ thống, dễ sử dụng
Xác định màu chính xác, nhanh chóng, đáng tin cậy làm khách hàng hài lòng.
VITA 3D Master có tổng cộng 29 màu, với 6 nhóm theo độ sáng tối: 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Trong mỗi nhóm có 3 tông màu: M = tông màu tiêu chuẩn, L = ánh vàng, R = ánh đỏ.

Xuất sứ: Đức

Related ProductCAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸWELCH ALLYNDRAGERLaerdalÁO CHÌ - MỸAllstar orthodonticsNỘI THẤT BỆNH VIỆNvikomedvotemboston scientificmasimozollfernoagfa HealthcareGE HealthcareGE HEALTH CAREomron7omron6omron5omron4omron3omron2omron1omronLogo đối tác 24Logo đối tác 23Logo đối tác 22Logo đối tác 21Logo đối tác 20Logo đối tác 19Logo đối tác 18Logo đối tác 17Logo đối tác 16Logo đối tác 15Logo đối tác 14Logo đối tác 13
CAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸWELCH ALLYNDRAGERLaerdalÁO CHÌ - MỸAllstar orthodonticsNỘI THẤT BỆNH VIỆNvikomedvotemboston scientificmasimozollfernoagfa HealthcareGE HealthcareGE HEALTH CAREomron7omron6omron5omron4omron3omron2omron1omronLogo đối tác 24Logo đối tác 23Logo đối tác 22Logo đối tác 21Logo đối tác 20Logo đối tác 19Logo đối tác 18Logo đối tác 17Logo đối tác 16Logo đối tác 15Logo đối tác 14Logo đối tác 13
 
 
 
GE Healthcare