Chế độ bảo hành, bảo trì

  • Trong thời gian bảo hành sẽ có Kỹ sư đến bảo dưỡng định kỳ 3 tháng/ lần. Có mặt trong vòng 4-8 giờ (trong TP.HCM) và 24-48 (các Tỉnh khác) để kiểm tra thiết bị khi nhận được thông báo từ khách hàng
  • Sau thời gian bảo hành: Công ty sẽ ký hợp đồng bảo trì thiết bị nếu khách hàng có nhu cầu.

 

 CAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸXENOLITEALLSTARUMMI - NỘI THẤT BỆNH VIỆNBOSTON SCIENTIFIC ( RFA)ZollFernoGE Healthcare
CAVICIDE1/CAVIWIP1 METREX/ MỸXENOLITEALLSTARUMMI - NỘI THẤT BỆNH VIỆNBOSTON SCIENTIFIC ( RFA)ZollFernoGE Healthcare